Hur man installerar bandblästringsmaskinen

1. Innan den lämnar fabriken har sprängmaskinen av bandtyp monterat städningsrummet, skjutblästringsanordningen och andra delar i en kropp och fäst hissen och hissen på städrummet med bultar. När du installerar skophissen, bör du vara uppmärksam på att justera lagersätet på den övre drivskivan för att hålla den i nivå för att undvika bältesavvikelse;

2. installera den manuella pillergrinden och pillerförsörjningsgrinden på separatorn, anslut alla rörledningar enligt diagrammet för dammavlägsnande, och de separerade avfallsanvändarna kan ta med sina egna avfallstunnor för bortskaffande;

3. Installation av separator. När avskiljaren fungerar normalt bör det inte finnas några luckor i projektilflödesridån. Om hela gardinen inte kan formas bör vikten justeras tills hela gardinen har formats. Om separationseffekten av pellets och sand inte är bra kan separationsplattan justeras för att erhålla en god separationseffekt. Bulkmaterialen efter att pelletsen har siktats bör tas bort regelbundet.

4. Lyftbältet är anslutet av användaren med hål.


qwd网带