Hur man underhåller reservdelar för sprängmaskin

De inre delarna av skjutblåsningsmaskinen inkluderar delar till sprängmaskin, sprängningsanordning och dess delar, såväl som dammsamlare, separator, skyddsplatta för sprängningsrum, elektronisk styrutrustning, dammpåse, dammavlägsningsfläkt och dammavlägsningsfläkt skal, gummiledningsplatta av sprängmaskin med skott etc.

Det dagliga underhållet av tillbehör till sprängmaskiner:

1. Kontrollera om det finns skräp eller skräp som faller ner i sprängmaskinen. Det är nödvändigt att rensa upp skräpet i tid för att förhindra att utrustningen misslyckas med sprängmaskinen som orsakas av att varje transmissionslänk blockeras.

2. Gör förberedelser och kontrollera om sprängmaskinens delar är hårt åtdragna före användning.

3. Innan sprängmaskinen fungerar ska du igen kontrollera slitaget på skyddsplattan, bladen, pumphjulet, riktningshylsan och andra slitdelar på sprängmaskinen. Om den bärs måste den bytas ut i tid.

4. Kontrollera passningen på de elektriska komponenterna och dra åt bultarna ordentligt.

5. Sprängningsutrustningen inspekterar alla delar och om bränslet uppfyller föreskrifterna

Rengöringsmaskinens arbete med sprängning Så länge det dagliga underhållsarbetet för sprängmaskin utförs kommer utrustningens användningstid att förlängas. Minska förekomsten av fel.


抛丸器