Påverkande faktorer för sprängmaskinsstyrka

För det första storleken på sprängning av sprängning: I allmänhet, ju större sprängning av sprutan är, desto större är den kinetiska påverkanseffekten, och även om sprängningsintensiteten är större, kommer sprängningens täckningsgrad att minska. Därför är det nödvändigt att använda mindre sprängning så mycket som möjligt och samtidigt säkerställa sprängstyrkan. Det är dock också nödvändigt att titta på formen på delen för att förhindra att den begränsas.

Andra spränghårdhet: Om spränghårdheten är högre än delens hårdhet kommer dess hårdhetsvärde att ändras, men det påverkar inte sprängstyrkan. Tvärtom, om spränghårdheten är lägre än delhårdheten. Om spränghårdheten minskar, minskar också sprängstyrkan.

Den tredje spränghastigheten: om vi ökar sprängningshastigheten kommer sprängningsstyrkan definitivt att öka, men samtidigt kommer det sannolikt att öka skadorna på sprängningen, så vi borde hitta en rimlig mellan två För balanspunkten, använd rätt spränghastighet och ha också en bra sprängeffekt.