Försiktighetsåtgärder vid installation av olika sprängmaskiner

1. Värden för skjutblästringsmaskinen är på plats: värdens nivå och vikt måste uppfylla kraven på ritningen när värden är på plats.


2. installation av underkomponenter bör utföras från botten till toppen.


3. spårtyp eller ledningstyp, rulltyp bör vara från insidan till utsidan av utrustningen.


4. En del av för-testet ska utföras under testkörningen och sedan köras helt efter det normala.


Viktiga punkter för operatörer vid drift av utrustning:


1. Var uppmärksam på om elskåpet är normalt.


2. All personal som kommer in i sprängningsrummet måste bära skyddsglasögon och hjälmar.


3. Operatören måste kontrollera utrustningen varje dag.


Inklusive: smörjdel och mekanisk del. Smörjdelar såsom: reducerare, hydraulik, smörjmedel och lagerkedja. Mekaniska delar som: slitage på roterande delar, slitage på utsatta delar.


Exempel: Om sprängmaskinen vibrerar måste den stängas av omedelbart för att byta ut knivarna. slitstyrkan måste registreras varje dag och slitdelarna måste bytas ut i tid.


4. Smörjdelen bör fyllas med olja i tid.


5. Den riktade hylsan måste justeras och bytas ut i tid.


6. Kontrollera om mängden stålskott är tillräcklig varje dag.