Skäl och lösningar för dammsamlaren i sprängmaskinen

Den spontana förbränningen av damm och aska från sprängmaskinen är ett mycket allvarligt problem, när det inträffar kan det orsaka brand. Därför är det mycket viktigt att undvika spontan förbränning av damm från sprängmaskinen.

1. Vid inspektion av sprängningsenheten bör brandkällan kontrolleras strikt och kretsen bör undvikas från att gnista. Under det elektriska svetsarbetet måste det omgivande dammet först tas bort och maskinen kan slås på och testas efter 10 minuter efter reparation. För att förhindra att heta partiklar eller gnistor sugs in i dammuppsamlaren är det strängt förbjudet att röka eller tända andra öppna lågor nära sprängmaskinen.

2. För att undvika ansamling av klassisk utrustning och utrustning och öka konduktiviteten, använd ledare eller ledande material för att ersätta mycket isolerande material. Därför bör relaterad utrustning modifieras för att upprätthålla god jordning. Tygpåsen ska vara en tygpåse med bättre elektrisk motstånd.

3. För att förhindra avsättning av rostdamm och ansamling av värmeenergi för att producera gnistor, bör dammet i dammuppsamlaren tas bort i tid, och backblåsning och askavlägsning av varje skift bör göras regelbundet.

4. Varje användare bör utbilda operatörer och underhållspersonal på teoretisk och praktisk kunskap, så att de anställda kan inse att rostdamm är brandfarligt och att dammsamlaren är enkel och alltid uppmärksamma dammuppsamlarens driftsstatus under produktionen.未标题-1