Uppstarts- och avstängningssteg för skjutblästring

Steg för att börja arbetet:

Kontrollera först om strömförsörjningen till sprängmaskinen är ansluten och slå sedan på strömbrytaren för att låta maskinen gå. Slå på utrustning för dammavlägsnande av sprutor för att säkerställa att ingen dammförorening kommer att orsakas under arbetet. Slå sedan på stålskottcirkulationssystemet och slå på sprängningen på manöverpanelen. Vid denna tidpunkt kan spränggrinden öppnas för att starta sprängningen av arbetsstycket.

Slut på arbetssteg:

Stäng först spränggrinden, stäng av sprängblåsaren, stäng av stålblåscirkulationssystemet och stäng sedan av sprutdammutrustningen, stäng av huvudströmförsörjningen och ta ut arbetsstycket i sprängmaskinen.


q69 (5)