Lösning på den dåliga effekten av dammborttagaren av skjutblåsningsmaskin

Hur man löser den dåliga dammborttagningseffekten av skottblåsningsmaskinen har orolig många människor. Idag kommer vi att titta på hur man löser den dåliga dammborttagningseffekten av skottblåsningsmaskinen. Sprängmaskinen kan avlägsna skalan, rost och bristerna på ytan på den smidda delen, vilket kan förbättra ytkvaliteten på den smidda delen. Ett speciellt dammborttagningssystem installeras vanligtvis inuti sprängmaskinen för att rengöra dammet som genereras under sprängningsprocessen. Dammborttagningssystemet inuti sprängmaskinen kan absorbera dammet väl och lösa problemet med föroreningssprängningen. När dammborttagningseffekten för skottblästringsmaskinen är dålig måste användaren först kontrollera anslutningen till fläktanslutningarna till skottblåsningsmaskinen.

Den korrekta anslutningen av fläkten på sprängmaskin från skottet kommer att direkt påverka dammborttagningseffekten av skottblåsningsmaskinen. Om fläkten är felaktig ansluten kommer fläkten att vända.

1. När du kontrollerar sprängmaskinens skott, var uppmärksam på justeringen av dammpåsen på sprängmaskinen.

2. När du justerar dammpåsen ska du undvika problemet med att dammpåsen skadas eftersom bindningen inte är fast.

3. Under operationen bör användaren också kontrollera om dammtätningen är intakt. Om tätningen inte är bra kan dammet läcka.

1