Arbetsprincip för skjutblästringsmaskin Rengöring H-balk stål

1. Under rengöringsprocessen skickar den elektriskt styrda justerbara hastigheten transportvalsen stålkonstruktionen eller stålet in i avstrykningsområdet i rengöringsmaskinrummet.


2. Alla kroppens sidor träffas och gnuggas av kraftfulla och täta projektiler från olika koordinatriktningar, vilket gör att oxidskalan, rostlagret och smuts på den faller snabbt av.


3. Ytan på stålet får en slät yta med en viss grovhet, och arbetsstycket laddas och lossas på båda sidor av rengöringsrummet.


4. Projektilerna och rostdammet som faller på stålet blåses bort av jäsanordningen.


5. Den sprinklade pelletsdammblandningen transporteras till kammartunneln med återvinningsskruven, och de vertikala och horisontella skruvtransportörerna samlas i hissens nedre del.


6. Den lyftes till separatorn på maskinens övre del, och de separerade rena projektilerna faller in i separatorbehållaren för återvinning.


7. Damm som alstras vid sprängning av skott skickas till dammborttagningssystemet av avgasröret.


8. Den rena luften efter reningen släpps ut i atmosfären och det partikelformiga dammet fångas upp och samlas upp.


1